• Telefoon 0344 750 700
  • [javascript protected email address]
Contact

Parro en het ouderportaal (ParnasSys)

Digitaal leerling-informatie-programma met ouderportaal

Parro

Via Parro, een onderdeel van ParnasSys, kunnen we op een veilige manier met ouders appen. Een snelle manier van communiceren die door veel ouders dagelijks wordt toegepast. Hieronder lees je meer informatie over het appen met Parro binnen onze school.

Je eigen ouderportaal

Via het ouderportaal van ParnasSys heb je steeds een actueel overzicht van de vorderingen en ontwikkeling van je kind. Het ouderportaal is een extra informatiebron, naast de mondelinge informatie die je in gesprekken krijgt.

Wat kun je in het ouderportaal zien?

Persoonlijke gegevens van je kind
De informatie die je in het ouderportaal kunt bekijken bestaat uit administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van je kind. Je ziet de naam van je kind boven in de roze balk. Als je de naam van je kind aanklikt zie je welke persoonlijke gegevens de school over je kind heeft, wanneer het op de school is aangemeld en ingeschreven en welke gegevens de school over de ouders en verzorgers heeft. Je kunt zelf via het ouderportaal gegevens wijzigen als deze zijn veranderd. Klik dan op het potloodje. De wijziging verloopt automatisch per mail. De school verwerkt de wijziging dan zo snel mogelijk. Bij absentie kun je zien wanneer je kind te laat of niet aanwezig was.

Informatie van de school
De jaarkalender (vakanties, studiedagen, activiteiten, oudergesprekken) en een link naar de website van de school zijn ook opgenomen in het ouderportaal. Zo ben je altijd op de hoogte van vrije dagen, gesprekken en activiteiten die de school heeft gepland.

Informatie over de leerontwikkeling van je kind
ParnasSys is binnen onze school in ontwikkeling. In de loop van het schooljaar kun je ook de informatie over de leerontwikkeling van je hier kind. Bijvoorbeeld rapporten van uw zoon of dochter.

Mailen

Mailen
Onze school mailt algemene informatie naar ouders via ParnasSys. Daarnaast maken we gebruik van versleuteld mailen via outlook als u daar toestemming voor geeft. Met versleuteld mailen wordt het bericht omgezet in een code, die pas bij de ontvanger weer teruggezet wordt naar de leesbare tekst. Op deze manier zijn persoonlijke berichten met privacygevoelige informatie beter beveiligd. Afhankelijk van uw e-mailprovider zijn er dan twee opties:

  1. U krijgt het emailadres leesbaar in uw mailbox.  
  2. U krijgt bij het openen van de mail de vraag of u een eenmalige wachtwoordcode wil ontvangen, die u dan in een aparte mail krijgt. Na het intypen van dit wachtwoord kunt u het mailbericht lezen.

Digitaal documenten ontvangen en ondertekenen

- Als wij digitaal documenten aan u willen sturen, dan delen wij het document met u en beveiligen dit met een wachtwoord. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een handelingsplan van de remedial teacher of een onderzoeksverslag dat u ter voorbereiding van het gesprek ontvangt. U ontvangt eenmalig voor uw zoon of dochter een wachtwoord, dat de gehele schoolperiode wordt gebruikt.
Meer uitleg over de werkwijze vindt u hier

- Als documenten ook ondertekend moeten worden door ouders, werken wij daarvoor met het digitale programma ondertekenen.nl.  Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ondertekenen van het OPP of toestemming verlenen voor het sturen van gegevens naar een vervolgschool. U kunt dan snel en makkelijk via telefoon, tablet of computer het document ondertekenen.
Hier vindt u een korte handleiding

Hoe kun je inloggen in ParnasSys?

De eerste keer log je in met een gebruikersnaam en wachtwoord dat je van de school krijgt. Dit is een uniek en automatisch aangemaakt wachtwoord.

Via de link ouders.parnassys.net kom je op het ouderportaal. Hier log je in.

Wij adviseren je om dan je inlog direct te veranderen in een eigen wachtwoord dat voor jou goed te onthouden is. Als je bent ingelogd kun je onder profiel een eigen wachtwoord instellen. Dat doe je met de knop ‘wachtwoord veranderen’. Als je jouw zelfgekozen wachtwoord vergeet of kwijtraakt, dan kun je bij het secretariaat van onze school een nieuw wachtwoord aanvragen.

Als er sprake is van ouders die gescheiden leven, verlenen wij beide ouders met eigen inloggegevens toegang tot het ouderportaal. Voorwaarde daarbij is dat beide ouders zelf hun verschillende e-mailadressen aan school hebben doorgegeven en niet uit de rechterlijke macht zijn ontzet.
School Koptelefoon Computer Itemfoto