• Telefoon 0344 750 700
  • [javascript protected email address]
Contact

Gezonde school

Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het vignet Gezonde School. Wij stimuleren een gezonde leefstijl van onze leerlingen op verschillende manieren.

Logo-gezonde-school2

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Wij stimuleren een gezonde leefstijl op verschillende manieren. Hiervoor hebben we inmiddels vier deelcertificaten (Bewegen en Sport, Voeding, Welbevinden, Relaties & seksualiteit) in ons bezit. Momenteel werken we aan het vijfde en zesde deelcertificaat, te weten Fysieke veiligheid en Milieu en natuur.


In 2022 starten we met de aanleg van ons groene schoolplein. De Gezonde School coördinator neemt de regie als kartrekker van de Gezonde School plannen en is ook de contactpersoon binnen de school. Zij werkt aan het samenstellen en uitvoeren van de Gezonde School aanpak, bijvoorbeeld door het schrijven van beleid en het (laten) uitvoeren ervan.

Cerificaat Bewegen en sport

Onze school zet in op hoogwaardig bewegingsonderwijs, o.a. doordat alle leerlingen tweemaal per week les krijgen van een vakleerkracht. Daarnaast:

  • heeft de Hertog een eigen schoolsportvereniging in de vorm van een Freerun-groep,
  • is er de mogelijkheid tot een tweede moment van naschools sporten,
  • is er ieder jaar een sportdag of -week en nemen de bovenbouwgroepen deel aan diverse sporttoernooien,
  • is er Motorische Remedial Teaching (MRT) voor de minder vaardige leerlingen,
  • werken we aan de implementatie van bewegend leren.

Certifcaat Voeding

In de huidige maatschappij is het soms lastig de juiste keuzes te maken voor gezonde voeding. Niet alleen promoten we onder schooltijd een gezonde lunch en tussendoortjes, het drinken van water en gezonde(re)traktaties, we proberen de leerlingen ook voorlichting te geven hierover. Dit doen we onder andere door het geven van Smaaklessen. Ook besteden we regelmatig aandacht aan de mondgezondheid van de leerlingen.

Certificaat Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Op onze school zijn er veel mensen betrokken bij het welbevinden van de leerlingen. Elke klas is bijvoorbeeld verbonden aan een gedragswetenschapper en we bespreken alle kinderen regelmatig tijdens de bijeenkomsten van de Commissie van Begeleiding (CvB). Daarnaast zijn er – onder andere via de samenwerking met jeugdzorg – trainingen mogelijk, zoals speltherapie. Ook zetten we regelmatig klassikale Rots en Water-trainingen in.

Certificaat Relaties en Seksualiteit

Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hun eigen lichaam, gaan relaties aan, worden verliefd en komen in de puberteit. Zij hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. De basisschool kan met educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage geven aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Als school proberen we hieraan bij te dragen met het volgen van de methode Kriebels in je buik (tijdens de week van de lentekriebels). We volgen de Speciaal Onderwijs versie van het programma. Via de groepsleerkracht kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) daarnaast altijd in contact worden gebracht met bijvoorbeeld de gedragswetenschapper of maatschappelijk werker voor specifieke vragen. Wanneer er vragen of problemen zijn op dit gebied worden die tevens besproken en gemonitord in de Commissie van Begeleiding.

Kijk voor meer informatie over het kwaliteitskeurmerk Gezonde school op www.gezondeschool.nl.