• Telefoon 0344 750 700
  • Mail [javascript protected email address]
Contact

Gezonde school

Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het vignet Gezonde School. Wij stimuleren een gezonde leefstijl van onze leerlingen op verschillende manieren.

Logo-gezonde-school2

We zijn er trots op dat we met het kwaliteitskeurmerk Gezonde school gewaardeerd worden voor het bevorderen van gezond gedrag, het omgaan met grensoverschrijdend gedrag, de ondersteuning op het gebied van sociaal emotioneel welbevinden, onze ondersteuningsstructuur en onze expertise op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid.

Met het kwaliteitskeurmerk werken we aan het verbeteren van de gezondheid van onze leerlingen. Wij stimuleren een gezonde leefstijl dan ook op verschillende manieren. Hiervoor hebben we inmiddels drie deelcertificaten (Bewegen en Sport, Voeding, Welbevinden) in ons bezit en is de vierde (Relaties en Seksualiteit) aangevraagd. We starten ook met het vijfde deelcertificaat, Fysieke veiligheid. Kijk voor meer informatie over het kwaliteitskeurmerk Gezonde school op www.gezondeschool.nl.

De Gezonde School coördinator neemt de regie als kartrekker van de Gezonde School-plannen en is ook de contactpersoon binnen de school. Zij werkt aan het samenstellen en uitvoeren van de Gezonde School-aanpak, bijvoorbeeld door het schrijven van beleid en het (laten) uitvoeren ervan.

Cerificaat Bewegen en sport

Onze school zet in op hoogwaardig bewegingsonderwijs, onder andere doordat alle leerlingen tweemaal per week les krijgen van een vakleerkracht. Daarnaast is er de mogelijkheid tot naschools sporten, stimuleren we activiteit tijdens de pauzes, is er ieder jaar een sportdag of -week, is er Motorische Remedial Teaching (MRT) voor de minder vaardige leerlingen en zijn we van start gegaan met de implementatie van bewegend leren.

Certifcaat Voeding

In de huidige maatschappij is het soms lastig de juiste keuzes te maken voor gezonde voeding. Niet alleen promoten we onder schooltijd een gezonde lunch/tussendoortjes, het drinken van water en gezonde(re)traktaties, we proberen de leerlingen ook voorlichting te geven hierover. Dit doen we onder andere door het geven van Smaaklessen. Ook besteden we regelmatig aandacht aan de mondgezondheid van de leerlingen.

Certificaat Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Op onze school zijn er veel mensen betrokken bij het welbevinden van de leerlingen. Elke klas is bijvoorbeeld verbonden aan een gedragswetenschapper en alle kinderen worden regelmatig besproken tijdens de bijeenkomsten van de Commissie van Begeleiding (CvB). Daarnaast zijn er – onder andere via de samenwerking met jeugdzorg – trainingen mogelijk, zoals speltherapie en dagbehandeling. Ook worden regelmatig klassikale Rots en Water trainingen ingezet.

Relaties en Seksualiteit

Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hun eigen lichaam, gaan relaties aan, worden verliefd en komen in de puberteit. Zij hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. De basisschool kan met educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage geven aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Als school proberen we hieraan bij te dragen met het volgen van de methode Kriebels in je buik (tijdens de week van de lentekriebels). Via de groepsleerkracht kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) daarnaast altijd in contact worden gebracht met bijvoorbeeld de gedragswetenschapper of maatschappelijk werker voor specifieke vragen. Wanneer er vragen of problemen zijn op dit gebied worden die tevens besproken en gemonitord in de Commissie van Begeleiding.

Certificaat Fysieke veiligheid

Dit deelcertificaat omvat de thema’s Fysieke veiligheid (van het schoolgebouw, het schoolplein en tijdens gymlessen), Verkeersveiligheid, Brandveiligheid, Gehoorveiligheid, Zonbescherming en School- en klassenregels. Momenteel wordt er in kaart gebracht wat we al doen en welke maatregelen nog nodig zijn om aan de normen te voldoen.

Kijk voor meer informatie over het kwaliteitskeurmerk Gezonde school op www.gezondeschool.nl.