• Telefoon 0344 750 700
  • Mail [javascript protected email address]
Contact

Met 't PAST is er passend onderwijs voor elke school in Tiel en omstreken

Op elke school verdient een kind de plek die past bij zijn kwaliteiten en mogelijkheden. Maar passend onderwijs vraagt nogal wat van leerkrachten en van een school. Vanaf dit schooljaar wordt bijzondere expertise op het gebied van leer- en gedragsproblemen aan de basisscholen in Tiel en omgeving aangeboden: ’t PAST helpt scholen die handelingsverlegen zijn en vergroot de kennis van leerkrachten bij hun aanpak.

Passend onderwijs met passende aandacht

Leerlingen hebben verschillende onderwijsbehoeften en ondersteuningsvragen en dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht. De gedragsconsulenten van ’t PAST kunnen gevraagd worden voor onder meer een consultatieadviestraject, voor het opstellen en aanleren van een gedragsaanpak, voor handelingsadviezen en didactisch onderzoek; preventief en ondersteunend. In ieder geval laagdrempelig. Gericht op leerling, klas, leerkracht of schoolteam. Net wat past.

Bijzondere expertise

De gedragsconsulenten van ’t PAST hebben grote deskundigheid op het gebied van gedrag- en leerproblemen in het (V)SO. Zij zijn al jaren verbonden aan het speciaal onderwijs van entrea lindenhout, brede zorgschool De Cambier of SBO de Wissel. Hun gezamenlijke expertise zetten zij in voor preventieve en praktische specialistische begeleiding, maar ook voor training en begeleidingstrajecten om daarmee de kracht van het schoolteam te vergroten. En om zo nog meer mogelijk te maken voor de leerlingen.

Scholen in Tiel en omgeving die handelingsverlegenheid herkennen, kunnen de verschillende ondersteuningsvormen van ’t PAST afnemen.

Lees voor meer informatie de folder 't PAST of neem contact op via info@tpast.org of 06 83 04 02 81